W.F. Andriessen

redacteur en schrijver

 

Willem Frederik Andriessen, geb. te Zijpe (Den Ilp) 25 september 1865, overl. te Alkmaar 5 februari 1906, maakt als jongeman in 1886 indruk met zijn Nederlandse bewerking van Oscar Peschel's Volkenkunde. Hij levert aan verscheidene dagbladen en tijdschriften oorspronkelijke artikelen op geografisch en historisch gebied. Zijn zwakke gezondheid belet hem docent geschiedenis en aardrijkskunde te worden. Hij schrijft daarom in de Alkmaarsche Courant, de Locomotief te Semarang, de Volksstem en de Veendammer Courant. Grote bekendheid verwerft hij met zijn artikelen in de Gids, Vragen van den Dag en de Natuur.

 

 

Dagblad De Telegraaf wordt opgericht door jonkheer Henry Tindal, die tegelijkertijd ook het kopblad De Courant begint. Op 1 januari 1893 verschijnt het eerste nummer. De eerste hoofdredacteur is A.L.H. Obreen. Hij neemt ontslag in 1899 omdat volgens hem te veel geld van de Telegraaf verdwijnt naar de heilloze zakelijke avontuur van Tindal: het zuiveren van water met ozon (Tindal zou na zijn dood gelijk krijgen).

Willem Frederik Andriessen volgt Obreen op. Samen met redactrice (medefinancier van de Telegraaf en vertrouwelinge van Tindal) Amy Grothe-Twiss is hij verantwoordelijk voor een ware perscampagne ten gunste van Paul Kruger en zijn Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog tegen de Engelsen. De Telegraaf krijgt in het geheim zelfs het privilege om persberichten over de oorlog een dag eerder te plaatsen dan andere kranten! Hij schrijft het bij De Bussy anoniem verschenen Gedenkboek van den Zuidafrikaanschen Oorlog (1900).

 

Andriessen verwerft vermaardheid als kindervriend door eerst in De Telegraaf en later in het Handelsblad als 't ware met de jeugd te corresponderen in de raadselrubriek van de bijvoegsels voor de jeugd. Andriessen geeft voor De Telegraaf namelijk een kinderkrant uit die hij als 'raadselredacteur' van kopij voorziet. Amy Grothe-Twiss geeft zich uit als de nimf Swawa Helgi. In de kinderkrant van de Telegraaf ontstaat zo een levendige briefwisseling tussen de nimf en de raadselredacteur, waarbij ook magische voorwerpen uitgewisseld worden.

 

De kinderkrant met de verhalen van Swawa Helgi wordt zo populair dat de nieuwe directeur Holdert (na het failliet en de dood van Tindal) bang is dat Andriessen met de kinderkrant en de abonnees vertrekt. Holdert ensceneert daarom in 1903 een conflict met Andriessen. Hij heeft een stok nodig om 'de kliek van Tindal' te verwijderen uit de Telegraaf. De tyrannieke Holdert ontslaat Andriessen. Deze vertrekt in 1904 naar de Alkmaarsche Courant, waar hij hoofdredacteur is tot zijn dood in 1906.

Amy Grothe-Twiss gaat het verhaal van Swawa Helgi presenteren als openluchttheater op haar landgoed Villa Corvin in Hilversum, waarin ze in 1903 zelf de rol van Swawa speelt. Daarmee wordt zij later bekend als 'de moeder van het Nederlandse openluchttheater'. Zij is een van de rijkste vrouwen van Nederland, maar haar vermogen lost op in de avonturen van Tindal met de Telegraaf en de ozon.

 

De abonnees van de kinderkrant vergeten hun raadselredacteur niet. Na zijn dood in 1906 richten zij op de dodenakker in Alkmaar een grafmonument op.