Sim en Ennie Andriessen (IV.3.1.1/2)

Schrijvers, predikanten, leraren

 

I.

Jacob Anderieszen, geb. in het Gross Werder onder Dantzig ca. 1717-1721, overl. te Haarlem 17 april 1761, tr. 1e Haarlem 20 oktober 1743 Jozine Rusburgh, geb. te Heemstede 1713, overl. te Haarlem 22 april 1746, tr. 2e te Blokzijl 24 november 1746 Catarina Willems Loos (Trijntje Looze), geb. 1708, overl. 26 januari 1751, tr. 3e 22 augustus 1751 Grietje Toens, ged. te Haarlem 25 juli 1751, dr. van Eduard Simonsz. Toens en Maria Pieters Boudewijns.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieter, geb. 9 januari 1745, overl. 3 augustus 1751

Uit het tweede huwelijk:

2. N.N. levenloos geboren kind op 3 januari 1751

Uit het derde huwelijk:

3. Antje, geb. 17 april 1752, overl. 8 mei 1754 (verdronken)

4. Andries, geb. 25 december 1754

5. Jacobus, geb. 3 maart 1756

6. Antje, geb. 28 oktober 1757, overl. 28 april 1758

7. Pieter, volgt II.

N.B. 'Blokzijl, transcriptie geref. trouwen 1746-1779' door Ine Hoen-Gelissen:

1746: "Den 6 Novb. 1746 Jacob Andriesz, wedr. van Jolina Rusburg, onder de heerlijkheijt van Heemstede met Trijntje Willems Loos J.D. te Blokzijl".

De familie Loos behoorde tot de welgestelde burgerij van Blokzijl (Freerk Smit, Geschiedenis der Doopsgezinden Blokzijl, 255, 1992).

 

 

II.

Pieter Andriessen, geb. 6 juli 1759, tr. Sytje Veen, dr. van Pieter Jacobs Veen en Jozina

Toens. Uit dit huwelijk:

1. Jacob, volgt III.

2. Jozina, geb. 2 juni 1788, tr. juni 1814 NN Scherpenhuizen, verdronken te Enkhuizen 1814 door het instorten van een brug

 

III.

Jacob Andriessen, hoofdonderwijzer te 's-Gravenhage, letterkundige, geb. te Haarlem 11 oktober 1786, overl. te 's-Gravenhage 19 juni 1859, tr. 30 april 1809 Suzanna Bouman,

geb. te Haarlem 13 augustus 1786, overl. te 's-Gravenhage 1 maart 1841, dr. van Gerrit Bouman en Maria de Vlieger.

Uit dit huwelijk (allen geboren te 's Gravenhage):

1. Suzanna Maria, geb. 19 maart 1810, overl. te Den Haag 25 december 1839

2. Jozina Sytina, geb. 5 maart 1811, overl. te Den Haag 6 juli 1842

3. Petronella Jacqueline, geb. ca. 1812, overl. te Den Haag 4 mei 1813

4. Pieter Jacob, geb. te 's-Gravenhage juli 1813, overl. te Den Haag 14 maart 1814

5. Pieter Jacob, volgt IV.1.

6. Petronella Jacoba, geb. 26 april 1818, overl. te Den Haag 27 mei 1887

7. Hendrika Wilhelmina, geb. 10 juni 1820, overl. te Den Haag1 juni 1879

8. Willem Frederik, geb. 24 augustus 1821, overl. te Den Haag 2 april 1882

9. Jacob, volgt IV.2.

10. Johanna, geb. 10 november 1826, overl. te Den Haag 3 december 1899

11. Simon Jacobus, volgt IV.3.

IV.1.

Pieter Jacob Andriessen, hoofdonderwijzer te Amsterdam, letterkundige, geb. te 's-Graven-hage 17 december 1815, overl. te Amsterdam 19 maart 1877, tr. te 's-Gravenhage 24 april 1844 Johanna Maria Adriana Hendrica Jesbroek, geb. 20 september 1821, overl. 4 juni 1896. Uit dit huwelijk:

1. Susanna Maria, letterkundige, geb. te Amsterdam 16 januari 1850, overl. te Amsterdam

14 april 1924, gecremeerd te Driehuis-Amsterdam 17 april 1924, tr. Daniƫl Elise Johannes Boulet, geb. Amsterdam 1845, overl. Soest 24-08-1894, zn. van Louis Adriaan Jules Boulet, koopvaardijkapitein, en Hermina Maria Verhoop

2. Johanna Hendrina, ongehuwd, geb. te Amsterdam 2 september 1852, overl. Beverwijk 21 september 1942

3. Pieter Jacob, volgt IV.1.1.

 

 

IV.1.1.

Pieter Jacob Andriessen, winkelier, geb. te Amsterdam 14 januari 1856, tr. te Amsterdam 15 mei 1879 Jacoba Maria Boele, geb. te Amsterdam 20 mei 1853, dr. van Dirk Boele, reiziger, en Maria Jacoba Hendrica van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba Maria, geb. 14 maart 1884

2. Maria Petronella, geb. 5 februari 1895

 

IV.2.

Jacob Andriessen, boekhandelaar, geb. te 's-Gravenhage 16 juli 1824, overl. ca. 1902, tr.

te 's-Gravenhage 12 oktober 1853 Suzanna Wilhelmina Elizabeth Geerders, geb. te 's-Gravenhage 7 juni 1825, overl. ald. 9 december 1857, dr. van Cornelis Geerders en

Hendrika Hermina Berckenkamp.

Uit dit huwelijk:

1. Susanna Hermina, geb. 2 augustus 1854, overl. 4 oktober 1855

2. Hermina Susanna, geb. 1 mei 1856, overl. 24 september 1856

IV.3.

Simon Jacobus Andriessen, predikant bij de Doopsgezinde Gemeenten te Zuid-Zijpe (1857), Den Ilp (1865) en Oost- en West Graftdijk (1868), letterkundige, geb. te 's-Gravenhage 2 april 1831, overl. te Zijpe 22 januari 1901, tr. te Zijpe 8 mei 1859 Catherina Maria Lansdorp, geb. te Zijpe 23 juli 1837, overl. 28 augustus 1908, dr. van Nicolaas Lansdorp (heel- en vroedmeester, vrijgesteld van militaire militie vanwege misvormde rechter voet) en Sijgbrigh Ellerman. Uit dit huwelijk:

1. dr. Nicolaas Johannes Jacob, conrector gymnasium te Gorinchem, geb. te Zijpe 13 april 1860, overl. te Gorinchem 15 juni 1887. Hij was benoemd tot rector van het Lyceum te Breda, maar overleed op 28-jarige leeftijd aan de gevolgen van typhus voordat hij aan de slag kon in Breda

2. Suzanna Catharina, geb. te Zijpe 7 januari 1864, overl. te Bussum 12 juni 1913

3. Willem Frederik, volgt IV.3.1.

 

 

IV.3.1.

Willem Frederik Andriessen, hoofdredacteur van de Telegraaf en de Alkmaarse Courant, geb. te Zijpe (Den Ilp) 25 september 1865, overl. te Alkmaar 5 februari 1906, tr. te Amsterdam 8 mei 1890 Pauline Maria van Gorkum, geb. te Utrecht 8 maart 1857, overl. te Alkmaar 28 mei 1942, dr. van Cyprianus Gerhardus Arend van Gorkum en Sara Elisabeth Sanderus.

Uit dit huwelijk:

1. Ciprienne Gerardine Aigline (Ennie), geb. te Nieuwer Amstel 9 januari 1892, overl. te Alkmaar 6 februari 1982

2. Simon Jacobus (Sim), volgt IV.3.1.1.

3. Willem Frederik (Wim), volgt IV.3.1.2

 

 

IV.3.1.1.

Simon Jacobus (Sim) Andriessen, luitenant-kolonel der infanterie (zie tekening hiernaast van Sim in Birma), geb. te Nieuwer Amstel 28 april 1893, tr. te Alkmaar 14 september 1915 Frederica Hermina Christina Wielage, geb. te Alkmaar 13 juli 1893, dr. van de koopman Heinrich Joseph Franz Wielage en Francina Christina Bianchi.

Uit dit huwelijk:

1. Frederika Hermina Christina, verpleegkundige, geb. te Magelang 31 mei 1917

2. Willem Frederik, officier infanterie in opleiding KNIL, geb. te Magelang 30 november 1918, vermoord door de nazis in Kamp Vught 19 augustus 1944

3. Emilia Ernestine, tandartsassistente, geb. te Djambi 24 september 1920, woonde te Mississanga, 1043 Flagship Drive, tr. Dennis Joseph Alsop

4. Carla Louise, geb. te Bandoeng 26 november 1925, woonde te Surrey, 11226, Wallace Drive, tr. Eddy Jules Emanuels

 

IV.3.1.2.

Willem Frederik (Wim) Andriessen, doctor in de Letteren en Wijsbegeerte, leraar aardrijkskunde/geschiedenis aan het Winterswijks Lyceum voorheen de Rijks HBS te Winterswijk, geb. te Bussum 21 juni 1902, overl. te Winterswijk 20 augustus 1960, tr.

te Aalten 6 september 1939 Bertha Josina Marie (Emma) Peters, overl. 1 maart 1968,

dr. van Johannes Peters en Emma Carolina Agnes Laan.

Hieruit nageslacht.