Kwartieren 1a/1b, 3:Wim Andriessen, Ennie Andriessen en Pauline Andriessen-van Gorkum

 

 

 

Kwartier 5: Catharina Maria Lansdorp

 

 

Kwartier 3408: Johann VON BODECK (1454 -1521) Bronnen: Wikipedia en Website Chris Bödeker en Loes Bödeker-Lijmberg

 

 

 

Willem Frederik Andriessen

(1902-1960)

Eerste generatie

1. Willem Frederik ANDRIESSEN, doctor Letteren en Wijsbegeerte, leraar Aardrijkskunde/ Geschiedenis Winterswijks Lyceum, geb. Bussum 21-06-1902, overl. Winterswijk

20-08-1960, tr. Aalten 06-09-1939 Bertha Josina Marie (Emma) Peters, overl. Winterswijk 01-03-1968, dr. van Johannes Peters en Emma Carolina Agnes Laan.

 

Tweede generatie

2. Willem Frederik ANDRIESSEN, hoofdredacteur van de Telegraaf en de Alkmaarse Courant, geb. Zijpe 25-09-1865, overl. Alkmaar 05-02-1906, tr. Amsterdam 08-05-1890

3. Pauline Maria VAN GORKUM, onderwijzeres, geb. Utrecht 08-03-1857, overl. Alkmaar

28-05-1942

 

Derde generatie

4. Simon Jacobus ANDRIESSEN, predikant, geb. ‘s Gravenhage 02-04-1831, overl. 28-8-1908, tr. Zijpe 08-05-1859

5. Catharina Maria LANSDORP, geb. Zijpe 23-07-1837

6. Ciprianus Gerhardus Arend VAN GORKUM, Majoor der Artillerie, geb. Amsterdam 21-09-1807, overl. Amersfoort 22-01-1879, tr. Amersfoort 24-06-1841

7. Sara Elisabeth SANDERUS, geb. Nijmegen (Hees) 28-07-1812, overl. Amersfoort 09-10-1883

 

Vierde generatie

8. Jacob ANDRIESSEN, hoofdonderwijzer, letterkundige, geb. Haarlem 11-10-1786, overl.

‘s Gravenhage 19-06-1859, tr. 13-04-1809

9. Suzanna BOUMAN, geb. Haarlem13-08-1786, overl. ’s Gravenhage 01-03-1841

10. Nicolaas LANSDORP, chirurgijn, heel- en vroedmeester, plattelandsheelmeester, geb. Zaandam 27-09-1810, overl. Alkmaar 22-02-1876, tr. Koog a/d Zaan 11-09-1836

11. Sijbregt ELLERMAN, geb. Koog a/d Zaan 28-02-1806, overl. Hoorn na 1862

12. Jan Egbertus VAN GORKUM, generaal majoor bij de generale staf en directeur militaire verkenningen, geb. Arnhem 28-1780, overl. Vuren 09-02-1862, tr. Bergen op Zoom 05-05-1805

13. Jacoba Lydia Maria DE BĖRE, geb. Bergen op Zoom 05-09-1787, overl. Zoomvliet

18-08-1849

14. Pieter SANDERUS junior, lidmaat Orde Vrijmetselaars, rentenier, geb. Amsterdam 1786, overl. Amsterdam 25-02-1813, tr.

15. Anna Elisabeth MENKEMA, geb. ca. 1789, overl. Amersfoort 31-01-1876

 

Vijfde generatie

16. Pieter ANDRIESSEN, geb. Amsterdam 06-07-1759, overl. Haarlem 15-12-1792, tr. Haarlem 27-02-1785

17. Sytje (Sijtje) VEEN, geb. Haarlem 23-04-1752, overl. Haarlem 13-07-1798

18. Gerrit BOUMAN tr.

19. Maria DE VLIEGER

20. Nicolaas LANSDORP, kastelein, geb. Amsterdam 23-02-1781, overl. Kampen 17-06-1829, tr. Amsterdam 28-08-1807

21. Catharina Maria GOLDZ, geb. Amsterdam 18-05-1785, overl. Amsterdam

22. Jurriaan ELLERMAN, heelmeester, ged. Westzaandam 22.10.1766, overl. K. a/d Zaan 16-02-1825, tr.

23. Aaltje Barends MOLENAAR, geb. Westzaandam 23.01.1771, overl. Koog a/d Zaan 02.10.1839

24. Gerhardus VAN GORKUM, meester huis- en rijtuigschilder te Arnhem, woonde aan de Oeverstraat in Arnhem, ged. Culemborg 11-11-1744, overl. Arnhem 16-7-1827, tr. Arnhem

26-2- 1769

25. Nelida (Neeltje) DE GREEFF, NH ged. Arnhem 05-1-1738, overl. Arnhem 22-01-1825

26. Cyprianus DE BĖRE, in 1783 kapitein in het regiment van generaal-majoor Houston, geb. Steenbergen 07-11-1761, ged. Halsteren 08-11-1761, overl. Bergen op Zoom 10-03-1814 t.g.v. de bestorming van Bergen op Zoom tegen de Fransen, neemt in 1793 deel aan de veldtocht tegen de Fransen in de Zuidelijke Nederlanden, na de omwenteling in 1795 rentenier op buitengoed Zoomvliet te Bergen op Zoom, tr. Bergen op Zoom 13-12-1783

27. Catharina Johanna Elisabeth VAN HOEK, geb. 03-07-1762, ged. Bergen op Zoom

07-02-1762, overl. Bergen op Zoom op Zoomvliet 25-11-1845

28. Pieter Johannes SANDERUS, ged. Amsterdam 03-02-1751, overl. 05-01-1819, tr.

29. Maria Margaretha DECKER, overl. 16-05-1839

30. Johannes MENKEMA junior, koopman, lidmaat Kring Kunstmin spaart geen vlijt, geb. Amsterdam 06-02-1754, overl. Amsterdam 20-05-1802, tr. Amsterdam 20-04-1783

31. Sara WEDDIK, geb. Amsterdam 1756, overl. Amsterdam 25-05-1793

 

Zesde generatie

32. Jacob ANDRIESZEN, garentwijnder, lid van de Doopsgezinde Gemeente in Haarlem bij de Dantziger Oude Vlamingen, geb. in het Gross Werder onder Dantzig ca. 1717-1721, ged. Haarlem 22-6-1738, overl. Haarlem 17-04-1761, tr. 1e Haarlem 20-10-1743 Jozine Rusburgh, geb. Heemstede 1713, overl. Haarlem 22-04- 1746, tr. 2e Blokzijl 24-11-1746 Catarina Loos (Trijntje Looze), geb. 1708, overl. 26-01-1751, tr. 3e Haarlem 22-08-1751

33. Margaretha (Grietje) TOENS, ged. Haarlem 25-07-1751

34. Pieter Jacobs VEEN, mr. bakker te Haarlem, geb. Rustenburg 1724, ged. te Haarlem 07.04.1743, overl. Haaften 19.08.1757, tr. 10.11.1747

35. Gezina TOENS, geb. Haarlem 10.02.1718, overl. Haarlem 10.11.1790

40. Joannes LANSDORP, ged. Amsterdam 31.03.1727, tr. Amsterdam 08.09.1780

41. Amelia DE WOLFF, geb. Ipenburen 1754

42. Willibrordus Gerardus GOLT, ged. Amsterdam 17.02.1759, tr. Amsterdam 09.07.1784

43. Maria VAN LANKEREN, geb. Uithoorn 1758

44. Hendrik ELLERMAN, geb. ca. 1740, tr. Westzaandam 24.05.1766

45. Hester Hendriks VAN LOGCHEM, doopsgezind, geb. ca. 1740, ged. Westzaandam 22.01.1764, overl. ald. 12.02.1778

46. Barend Everts MOLENAAR, ged. Westzaandam 10.07.1737, overl. K. a/d Zaan 13.12.1820, tr. Westzaandam 19.08.1764

47. Sijbrecht Dirks BAKKER, ged. Westzaandam 19.10.1735

48. Frans VAN GORKUM, buurmeester van Buren van 1714-1719, ged. Buren 09-08-1691, overl. ca. 1746, tr. 1e ca. 1720 Cornelia den Bonter, begr. Culemborg 14-01-1730, tr. 2e Culemborg 25-02-1731

49. Adriana BOSCH, ged. Culemborg 03-08-1712

50. Derk DE GREEFF, mr. leidecker in Arnhem, tr.

51. Geerte HEYDELAER

52. Daniel DE BĖRE, luitenant-kolonel der infanterie, geb. Bergen op Zoom 25-01-1719, overl. Steenbergen 16-03-1779, otr. Kerk Avezaath 02-05-1749, tr. Kerk Avezaath 21-05-1749 op vertoond att. van ds. Riemius, de Hoog Welgeboren Freule

53. Adriana Maria VAN ECK VAN TEISTERBANT, ged. Kerk Avezaath 28-04-1720, doopheffer Johanna Elisabeth van Eck in plaats van de Freule van Ophemert, overl. Beest 21-09-1782

54. Rudolphus Hartman VAN HOEK, advocaat, schepen, raad, weesmeester en burgemeester van de stad Bergen op Zoom, geb. Steenbergen 01-12-1723, overl. Bergen op Zoom 05-01-1784, tr.

55. Christina LACH

56. Pieter SANDERUS, tr.

57. Alida MULDER

60. Johannes MENKEMA, koopman, geb. 16-01-1727, overl. Amsterdam 27-05-1797, tr. 1e 1750

61. Anna HARING, geb. 12-01-1725, overl. Amsterdam 19-01-1780

62. Laurens WEDDIK

63. Catharina Elisabeth VAN CORBAG

 

Zevende generatie

66. Eduard Simonsz. TOENS, eigenaar garentwijnderij, 30 augustus 1739 diaken van de Doopsgezinde Gemeente in Haarlem, vanaf 27 maart 1740 prediker ofwel 'dienaer van het woord' van de Doopsgezinde Gemeente in Haarlem, beschrijft in het Memoriael (dagboek) de belangrijkste gebeurtenissen die tussen 1735 en 1749 plaatsvonden in de conservatieve doopsgezinde gemeenschap van Dantziger Oude Vlamingen te Haarlem, tr.

67. Maria Pieters BOUDEWIJNS, diacones

70.=66.

71.=67.

68. Jacob Luitje VEEN, landbouwer te Hugowaard, geb. Zuidveen ca. 1676, otr. Steenwijk 05.12.1706

69. Jannetje Klaaszen MEPPELEN, geb. Heerhugowaard ca. 1683

80. Willem LANSDORP, tr. Amsterdam 08.04.1725

81. Anna MEIJER, begr. Amsterdam O.Z.K. 06-04-1771

92. Evert MOLENAAR tr.

93. Neeltje VAN HET VEER

96. Frans Christiaenszn. VAN GORKUM, schepen van Buren, ged. Buren 22-10-1659, begr. Buren 14-08-1744, tr. Buren 20-05-1683

97. Maria VAN LIMMICK, begr. Buren 24-12-1732

98. Johannes BOSCH, tr.

99. Geertje VAN DEN OOSTENDAM

104. Henry DE BĖRE, geb. Puch-de-Gontaud (Dep. Landes) 1668, verlaat met zijn broer Daniel na de herroeping van het Edict van Nantes zijn vaderland en treedt in militaire dienst als kapitein te Bergen op Zoom, wordt baljuw van Halsteren, Noordgeest en annexe polders, dijkgraaf van de Beijermoeren 22-03-1709, Raad van Prinses Anne de la Tour d’Auvergne 05-08-1712, overl. Bergen op Zoom 26-03-1726, tr. Bergen op Zoom 07- 1709

105. Maria Adriana DUMONT, ged. Bergen op Zoom 04-05-1686, overl. 18-10-1747, begr. Zierikzee 23-10-1747

106. Johan Melchior VAN ECK VAN TEISTERBANT, ged. Kerk Avezaath 10-07-1664, overl. op Teisterbant 23-08-1749, tr. 1e 05-04-1692 Magdalena van Beringen, overl. op Teisterbant 20-06-1700, weduwe van Johan de Cocq van Delwijnen, otr. 2e Buren 5-08-1706 ingevolge att. van ds. Thomas Smit, tr. 2e Kerk Avezaath 12-09-1706, voltrokken door ds. T. Smit

107. Josina Adriana barones VAN HEMERT

108. Jacobus Adrianus VAN HOEK, geb. Steenbergen, overl. ald. 05-07-1730, tr.1e Steenbergen 03-10-1702 Maria Pietersdr. van Aalmisse, overl. 05-04-1720, tr. 2e Cruyslandt 08-09-1720 Jacoba Kops, geb. Hooge Zwaluwe , overl. Steenbergen 07-05-1721, tr. 3e Steenbergen 24-08-1721

109. Catharina HARTMAN, geb. Steenbergen 05-05-1697, overl. Steenbergen 06-11-1779

120. Nicolaas MENKEMA, koopman in boter aan de Nieuwendijk in Amsterdam, geb. Oost Friesland, overl. 21-01-1762, tr.

121. Neeltje HOPMAN, geb. Amsterdam, overl. Amsterdam mei 1750

122. Hieronimus HARING, tr.

123. Anna Elisabeth ALBRINK

 

Achtste generatie

132. Simon Eduaardsz TOENS, eigenaar garentwijnderij, in 1696 belangrijke doopsgezind leraar in Haarlem en in 1713 oudste, bedient als predikant de Danzig Oude Vlaamse gemeenten in Haarlem, Rotterdam en Amsterdam, sluit zich op 19 maart 1759 aan bij de gemeente aan het Klein Heiligland, overl. Haarlem ca. 1758, tr.

133. Geesje Pieters SUIKER, afkomstig van Blokzijl, overl. Haarlem 17-03-1746

134. Pieter BOUDEWIJNS, van 1730 tot 1753 oudste van de Dantziger Oude Vlamingen Doopsgezinde Gemeente in Haarlem, van 1756 tot 1761 oudste in de 'Zes Kruikjes' in Amsterdam, schrijver van Onderwijzinge des Christelyken Geloofs, volgens de belijdenis der Christenen die men de Oude Vlaamsche Mennoniten noemt (1743), een catechismus gebaseerd op de twaalf artikelen van de Oud-Vlaamse geloofsbelijdenis, tr.

135. Harmina EINDHOVEN

136. Luitjen Hendriks VEEN, veenbaas, ontginner van de veenderijen bezuiden Zuidveen, vermoedelijk lid van de Vlaamsch Doopgezinde gemeente aldaar, geb. te Zuidveen in 1639, overl. ald. ca. 1697, tr. Giethoorn 26.03.1670

137. Grietje Hendriks, geb. Giethoorn 1642, overl. Zuidveen augustus 1736

192. Christiaen Meertenszn. VAN GORCUM, schipper, ged. te Buren 26 juli 1629, lidmaat NG Kerk 23-12-1656, tr. 2e Buren 08-02-1685 Rijckske Heuve (Heuff), weduwe van Willem Laagerman (Lageman), overl. voor 1688, tr. 1e Buren 21-03-1655

193. Jannetje FRANSEN, jongedochter van Beest, begr. te Buren 01-02-1684

208. Jacques DE BĖRE, trésorier-général d’Albret, overl. na 1685, tr. Gabarret (dep. Landes) 25-04-1655

209. Marquérite DE BOUDON, testeert 02-11-1681

210. Jacobus DUMONT tr.

211. Margaretha DE HAZE

212. Diderick VAN ECK TOT TEISTERBANT, begr. Avezaath 31.01.1695, tr. Avezaath 15.02.1660

213. Petronella VON BODECK ZU ELLGAU, erfdochter van Teisterbant en Avezaath, begr. Avezaath 01-12-1709

218. Rudolph HARTMAN, geb. Enkhuizen 2 augustus 1668, overl. Steenbergen 26 juli 1700, vlootpredikant 1689, predikant Steenbergen sinds 3 september 1690, tr. Steenbergen 23 april 1696

219. Christina BRUIJNHOVEN, ged. Den Briel 25 augustus 1657

 

Negende generatie

268. Pieter BOUDEWIJNS de oudste

272. Hendrick Lubberts Luitje VEEN, jonge gesel van Geijthoorn, tr. te Vledder 16.10.1636

273. Jacobjen LUITJES, jonge dochter van Nienslijck, geb. te Nijensleek

384. Adriaan Meertenszn. VAN GORCUM, schipper, wordt op 17 april 1652 aangenomen als lidmaat in Buren, een jaar later op 9 april 1653 wordt zijn vrouw Otje Gerrits aangenomen als lidmaat met attestatie van den Briel (Brielle),hij wordt dan vermeld als Arijen Meertensen, ( mogelijk zijn de Van Gorkums in die tijd een schippersfamilie, gevestigd in Buren, maar voerend naar Gorinchem, Dordrecht of verder weg. Mogelijk ontmoette Adriaan zijn vrouw onderweg) ged. Buren 01-10-1626. tr. ca. 1652

385. Aeltje (Otje) Gerrits ROUW, geb. ca. 1631, begr. te Buren 17-11-1694

416. Jacques DE BĖRE, heer van Mauriet, trésorier de Navarre, overl. voor 1654, tr.

417. Claire Choc de Baroque

418. Jean DE BOUDON tr.

419. Jeanne LAMY

426. Johann Melchior VON BODECK ZU ELLGAU, Heer van Wintersheim, geb. Augsburg 23-04-1590, overl. Tiel 1659, tr. Tiel 24.03.1619

427. Hadewich VAN BRAKELL, overl. Tiel 12-02-1659

436. Constantinus HARTMAN, overl. Enkhuizen 21 februari 1693, predikant Rijswijk en Enkhuizen, tr.

437. Catharina VAN LEEUWEN

438. Arn. BRUIJNHOVEN, doctor, tr.

439. Johanna VAN DER VEEN

 

Tiende generatie

768. Meerten Adriaensz VAN GORKUM, geb. Buren ca. 1596, overl. ald. januari 1675, begr. ald. 02.02.1675, tr.

769. Aalbertje AALBERS, geb. Buren ca. 1598, overl. ald. juli 1666, begr. ald. 08.07.1666

770. Gerrit ROUW, geb. ca. 1599, mogelijk afkomstig van Herwijnen

832. François DE BĖRE tr.

833. NN DULONG

852. Bonaventura II. BODECK, Handelsherr in Frankfurt, Augsburg en Zürich, kaiserlicher Rat, in de adelstand verheven 19.01.1615, geb. Antwerpen 12.09.1556, overl./begr.op Slot Elgg in Elgg 4/29.011629,tr. 2e 06.01.1612 Ursula von Berenfels, geb. 23.04.1560), weduwe van N.N. von Schauenburg) tr. 1e Augsburg 27.08.1584

853. Katharina REHLINGER VON WINDACH, geb. 24.03.1562, overl. Slot Elgg in Elgg 22.03.1603

854. Diederik VAN BRAKELL, gouverneur van Gorinchem 1573 namens de Prins van Oranje, geb. Tiel 1564, tr. 08-03-1587

855. Petronella VIJGH, geb. Tiel 1568, overl. 1602

 

Elfde generatie

1704. Bonaventura I. VON BODECK, verhuisde in1533 naar Antwerpen, bankier in Lübeck (1553), Reichsadel in Praag 02.09.1584), geb. Thorn 13. 07 (of 08).1512, overl. Frankfurt am Main 05. 08.1591, begr. in de Peterskirche, Frankfurt), tr. Amsterdam 1553

1705. Aechjen (Agatha) VAN NECK, geb. Amsterdam ca. 1525, overl. Antwerpen16. 031568, begr. Minderbroederskerk

1706. Carl Wolfgang REHLINGER VON WINDACH

1708. Johan VAN BRAKELL, tr.

1709. Johanna VAN MEERTEN TOT INGEN

1710. Adriaan VIJGH, gouverneur van Gorinchem, geb. Tiel 1536, tr.

1711. Hadewijch VAN ROSSUM (?)

 

Twaalfde generatie

3408. Johann VON BODECK, trad in dienst van de Hertog van Masowiën, werd in 1476 Kameraar te Thorn, ging naar Dantzig waar hij poorter werd en een stadshuis bezat met een grote tuin in de Schlidlitz. Na de dood van zijn eerste vrouw keerde hij naar Thorn terug. Bij zijn dood Kameraar des Konings, geb. Thorn 1454 , overl. ald. 19. 05.1521, tr. 1e 1492

Anna Dorothea Piontkowski, geb. ca. 1465; overl. Danzig voor 1499 , tr. 2e Thorn 1508

3409. Hedwig (Male) FRIEDEWALD, geb. ca.1488, overl. na 1538

3410. Simon Laurens COPPENS alias VAN NECK (1490–1546), tr.

3411. Hillegond Ottensdr. VAN DER SCHELLINGH (ca. 500–1542)

3420. Claes VIJGH, ridder, Heer van Zoelen en de Aldenhage, ambtman in de Neder Betuwe, schout van Tiel, geb. Nijmegen 1512, overl. voor 1594, tr.

3421. Anna VAN GELRE, geb. 1503, overl. 1569

 

Dertiende generatie

6816. Jacob VON BODECK, geb. Elbing 1398, overl. Thorn 1460/1470), tr. Thorn ca.1450 6817. Catharina VON ROGGENDORF, geb. Thorn ca. 1423 , overl. ald. 1460

6818. Niclas FRIEDEWALD, koopman in Thorn, 1496-1501 schepen, 1502 Raadsman, 1504- 1519 burgermeester Thorn, burggraaf, kreeg in 1502 een Poolse Adelsbrief. geb. Thorn 1466, overl. Thorn 09-04-1524, tr. 2e. Hedweig Rack, tr. 1e ca. 1488

6819. Anna RACK, geb. ca. 1465/1470

6840. Dirk VIJGH, ook wel Olde Vijgh genoemd, gerichtsman van Doornick, burgemeester van Nijmegen, geb. Nijmegen 1480, overl. voor 1535, tr. 1511

6841. Sieberta Arntse PIECK VAN SLEEBURG, geb. Beesd 1490

6842. Karel VAN EGMOND, hertog van Gelre, schepen, burggraaf en richter van Nijmegen, geb. 09-11-1467, overl. Arnhem 30-06-1538, had een buitenechtelijke verhouding met

6843. Maria VAN ZUYDERSTEIN, geb. Grave ca. 1471, overl. ca. 1516

 

Veertiende generatie

13632. Johann VON BODECK, student in Wittenberg (1386), geb. Thorn 20./21.10.1370 , overl. Elbing 1404/1408/1410, tr. 2e 1402 Barbara von Herworden (Herford) geb. ca. 1375),

tr. 1e Elbing 1396

13633. Maria (ook Mariam en Marge) VON LOHE, geb. Thorn 1365/1370/1375, overl. Elbing 26.04.1400/1402

13636. Niclas FRIEDEWALD, geb. Thorn 1438, overl. ald. 1499, in 1463 student in Krakau, 1469 schepen Thorn, 1487 schepenmeieter, 1496 raadsman, 1497 rechter, tr.

13637. Elisabeth STRUSS (VAN DER STROSE)

13638. Peter RAKOW, afkomstig van de Mark Fronkfort, overl. Thorn, tr. ca. 1456

13639. N.N. VON HEMMERDEY, geb. ca. 1450

13680. Klaas VIJGH, schepen, burgemeester en schatmeester van Nijmegen, geb. Nijmegen 1440, tr. Nijmegen 1460

13681. Margriet VAN MERWIJCK, geb. Nijmegen 1442 , tr. 1e Gijsbert Boll

13682. Arnt PIECK TOT SLEBURG, erfde Sleburg van Jan Boll, ridder, die 1507 zonder kinderen stierf (bron:geneanet/hoffman), tr.

13683. Agnes Sybertse VAN KIPSHOVEN, geb. Beesd ca. 1456

13684. Adolf VAN EGMOND, geb. 12.02.1439, gesneuveld Doornik 27-06-1477, tr.

13685. Katharina VAN KLEEF, geb. 25-05-1417, overl. Lobith 20-02-1476

 

Vijftiende generatie

27264. Niclas (Nikolaus) VON BODECK, geb. Thorn 29.09.1341, overl. ald. 1386, tr. Thorn 1369

27265. Anne VON DER OSTEN, geb. ca. 1345; overl. Elbing

27266. Johann VON LOHE ca.1335–1400) , tr.

27267. N.N. VON WETZELRODE, Erbin des Gutes Wetzelrode, (1335/1340–)

27272. Nyclas FRIEDEWALD, geb. ca. 1375, 1401 burger van Thorn, wordt tot1458 in de Thorner schepenboeken vermeld, tr. 1e voor 1400 Gräthe N.N., tr. 2e na1434

27272. Elisabeth N.N.

27360. Dirk VIJGH, schepen van Nijmegen, geb. Nijmegen 1408,

27362. Lodewijk VAN MERWICK, geb. ca. 1420, tr.

27363. Catharina VAN HERTEFELDT, geb. ca. 1420

27366. Sibert VAN KIPSHOVEN, geb. Beesd ca. 1430 tr.

27367. Adelheid VAN DORMAN, geb. Beesd ca.1

27368.Jan II VAN EGMOND, genoemd Jan met de bellen, overl. Egmond 01-01-1451, tr.

23-06-1409

27369. Maria VAN ARKEL, geb. Arkel 1389,overl. in kraambed 18-07-1415, begr. IJsselstein

27370. Adolf hertog VAN KLEEF, tr.

27371. Maria VAN BOURGONDIE

 

Zestiende generatie

54528. Johann VON BODECK, geb. Culmsee 12.12.1298 in Culmsee, overl. Thorn 1348, begr. Culmsee), tr. Thorn 1330

54529. Hedwig VON ALLEN(STEIN), geb. ca. 1305/1310, overl. Thorn

54530. Arndt VON DER OSTEN (ca.1315–1386)

54720. Gerrit VIJGH, geb. Nijmegen ca. 1382, tr.

54721. Anne VAN DER AA, in 1442 beleend met een hof te Lienden, geb. Nijmegen ca. 1386

54736. Arent VAN EGMOND, geb. 1357, overl. 09-04-1409, begr. IJsselstein, tr.

54737. Jolante VAN LEININGEN

54738. Jan V VAN ARKEL, geb. Gorkum 11.05.1362, overl. 1428, tr. 18.10.1376

54739. Johanna VAN GULIK, geb. ca. 1362, overl. 1428

54742. Jan zonder vrees VAN BOURGONDIE, geb. Dyon 28-05-1371, overl. Montereau-Sur-Yonne 10-09-1419, tr.12-04-1385 (op dertienjarige leeftijd)

54743. Margaretha VAN BEIEREN HOLLAND, geb. 1363, 24-01-1424, begr. Dyon

 

Zeventiende generatie

109056. Conrad VON BODECK/BODECKER, Ridder en Ridder Duitse orde (1272), geb. ca.1250, overl. Culmsee an der Weichsel 1307, tr. ca. 1280

109057. Ursula VON WALDOW, dr. van Arnold von Waldow (geb. ca. 1240)

109058. Hermann VON ALLEN(STEIN), (ca. 1270–na 1330)

109476. Otto VAN ARKEL, geb. ca. 1332, tr. ca. 1360

109477. Elisabeth VAN BAR PIERREMONT , geb. ca. 1335

109478. Willem II Heer van Valkenburg en hertog VAN GULIK, geb. NIdeggen (D.) 1325, tr. ca. 1359

109479. Maria gravin VAN GELRE, geb. 1324, overl. 12.05.1405

 

Achttiende generatie