Nicolaas Hartman

I.

Constantinus Hartman, predikant te Rijswijk en te Enkhuizen, overl. te Enkhuizen 21 februari 1693, tr. Catharina van Leeuwen. Uit dit huwelijk:

1. Nicolaas, volgt II.1.

2. Rudolph, volgt II.2.

 

II.1.

Nicolaas Hartman, geb. Enkhuizen 1677, overl. Zwolle 26 maart 1748, predikant 1701-1710 Warder, 1710 -1719 Jisp en 1719-1748 Zwolle, tr. Amsterdam 7 januari 1707 Cornelia Marsman, dr. van Pieter Marsman en Anna Groenevelt. Uit dit huwelijk:

1. Constantinus, predikant te Oosterhesselen en Koekange, ongehuwd, ged. Jisp 28 januari 1712, overl. Koekange 6 september 1781

2. Anna, ged. Jisp 3 juni 1714

3. Catrina, ged. Jisp 4 juli 1717

 

II.2.

Rudolph Hartman, geb. Enkhuizen 2 augustus 1668, overl. Steenbergen 26 juli 1700, vlootpredikant 1689, predikant Steenbergen sinds 3 september 1690, tr. Steenbergen 23 april 1696 Christina Bruijnhoven, ged. Den Briel 25 augustus 1657, dr. van doctor Arn. Brruijnhoven en Johanna van der Veen. Uit dit huwelijk:

1. Catharina, tr. Steenbergen 1721 Jacobus van Hoek. Uit dit huwelijk mr. Rudolph Hartman van Hoek, burgemeester van Bergen op Zoom (zie genealogie Van Gorkum)

 

Uit de Burense familie Van Gorkum komt Paulien van Gorkum voort, die trouwt met Willem Andriessen. Zonder dat zij het zelf beseften, werd met hun huwelijk een gemeenschappelijke lijn gelegd. Ook Hartmans waren predikanten en schreven.