Pieter Arnoldus Sanderus

I.

Pieter Arnoldus Sanderus, mr. Orde der Vrijmetselaren, zn. van Pieter Sanderus en Maria Margaretha Becker, geb. Amsterdam 29 november 1785, overl. Amsterdam 25 februari 1813, tr. 31 juli 1811 Anna Elisabeth Menkema, geb. Amsterdam 6 februari 1788, overl. Amersfoort 31 januari 1876. Uit dit huwelijk Sara Elisabeth, volgt II.

 

II.

Sara Elisabeth Sanderus (zie foto), geb. Hees-Nijmegen 28 juli 1812, overl. te

9 oktober 1883. tr. Amersfoort 24 juni 1841 Cyprianus Gerhardus A. van Gorkum, majoor der artillerie, Ridder 4e klasse Militaire Willemsorde. Ridder van de Orde van de Eikenkroon, versierd met het Metalen Kruis, nam deel aan de gevechten in en om Brussel tijdens de revolutie van 1830, geb. Amsterdam 4 oktober 1807, overl. 9 januari 1879.

 

 

 

Pieter Arnoldus Sanderus schreef het werk ' Beredeneerd vertoog over de vorderingen van contributie, op de eigenaars, afladers, op geconsigneerden van verlorene goederen,

als avarije-grosse, over schip en lading : en over de thans daaromtrent plaats hebbende practijk bij de Hollandsche assurantie-kameren 1802 en Berekening over de opbrengsten en prijswaarde der uitgestelde schuld van het Koningrijk der Nederlanden 1816' .