Johannes Kerkhoven

III.

Anna Elisabeth Menkema, dr. van Johannes Menkema en Sara Weddik, geb. 23 mei 1751, overl. 20 december 1815, tr. Pieter Kerkhoven, koopman, zn. van Johannes Willem Kerkhoven en Catharina Margaretha Smit, geb. 26 november 1752, overl. 15 januari 1802 (zie foto hiernaast; bron genealogie Voswinkel, de Kruijff en aanverwante families). Uit dit huwelijk:

1.Anna Catharina, geb. 28 maart 1782, overl. 29 april 1837

2.Johannes Kerkhoven, bankier te Amsterdam, geboren Amsterdam 15 oktober 1783, overl. Twello 2 juni 1859, begraven Amsterdam, tr. 1e Amsterdam 25 juli 1810 (getuigen beide moeders Elisabeth Menkema en Helena Scheers) Cecilia Johanna Bosscha, overl. 1811, tr. 2e Nijmegen 2 mei 1817 Anna Jacoba (Antje) van der Hucht. Uit het eerste huwelijk een zoon. Uit het tweede huwelijk 3 zoons en 10 dochters.

3.Pieter Jacobus, geb. 11 juli 1785, overl. 23 juli 1869

4.Arnoldus Laurens, geb. 30 december 1786, overl. 9 juli 1809

5.Theodorus Johannes, geb. 2 februari 1789, overl. 18 juni 1857

6.Dirk Nicolaas, geb. 9 januari 1791, overl. 23 oktober 1819

7.Jan Willem, geb. 28 januari 1794, overl. 3 augustus 1861

 

 

Johannes Kerkhoven (Amsterdam, 15 oktober 1783 - Twello 2 juni 1859)

was een Nederlandse bankier en stichter van de Johannes Kerkhovenpolder in de provincie Groningen. Kerkhoven werd in 1783 geboren als zoon van de Amsterdamse koopman Pieter Kerkhoven en van Anna Elisabeth Menkema (zie foto hiernaast).

 

Kerkhoven was oprichter van het Amsterdamse effecten- en bankierskantoor Kerkhoven en Co te Amsterdam. Kerkhoven was in 1845 betrokken bij de aankoop van gronden in de Dollard. De maatschappij die de gronden had aangekocht ging failliet, maar Kerkhoven wist de zaak voort te zetten. Hij had de ambitie om de Dollard in zijn geheel in te polderen. Zo ver is het niet gekomen. Wel werd na zijn overlijden in 1859 het plan tot inpoldering van een deel van de Dollard door zijn erfgenamen ter hand genomen. In tegenstelling tot eerdere inpolderingen werd hier niet gewacht tot de kwelders voldoende met slib zouden zijn opgehoogd, maar werd al in een eerdere fase tot bedijking overgegaan. De hierdoor ontstane polder kreeg de naam van de stichter, de Johannes Kerkhovenpolder. In het na de Tweede Wereldoorlog gebouwde complex van agrarische gebouwen bevindt zich een reliëf ter ere van de stichter.

 

Kerkhoven was ook politiek actief. Hij was lid van Provinciale Staten van de provincie Gelderland. Kerkhoven was tweemaal getrouwd. Uit zijn eerste huwelijk (1810) met Cecilia Johanna Bosscha werd één zoon geboren. Uit zijn tweede huwelijk met Anna Jacoba van der Hucht (1817) werden dertien kinderen geboren. Diverse kinderen en kleinkinderen exploiteerden theeplantages in Nederlands-Indië. Over hen schreef Hella Haasse het boek Heren van de thee.

 

------

 

In Thielt , een stad in de Belgische provincie West-Vlaanderen, centraal gelegen tussen Gent, Brugge en Kortrijk, werd op 7 april 1651 Pieter Gerrits Kerkhoven geboren als zoon van Gerrit Goverts Kerckhoven en Margaretha Jacoba van der Liekerk.

Pieter werd herbergier en werd Dikke Lap genoemd. Hij overleed op 24 oktober 1712 in Rotterdam. Uit zijn huwelijk met Maycke Borcken kwamen vijf kinderen voort,

waaronder Pieter Pieters Kerkhoven.

 

Pieter Pieters Kerkhoven werd geboren in Strijen op 11 oktober 1685. Hij overleed in Amsterdam op 4 november 1753. Hij begon zijn carrière als klerk op 20 juli 1700 klerk op de secretarie van Strijen bij de heer Simon van Hessel. Van 1705 tot 1707 was hij klerk bij de heer Isaac Snevens. In 1709 startte hij de studie notariaat in Den Haag. In 1712 werd hij notaris van Amstelland. In 1717 verkreeg hij het poorterschap van Amsterdam. In 1725 vestigde hij zich als makelaar in Amsterdam. Hij werd daar in 1727 notaris. In 1732 benoemde men hem tot suppoost van de weeskamer van de stad Amsterdam. Pieter huwde op 7 maart 1717 in Amsterdam met Rebecca de Graaff.

 

Uit dit huwelijk kwamen ook vijf kinderen voort, waaronder Jan Willem Kerkhoven, wiens zoon Pieter trouwde met Anna Elisabeth Menkema.

 

(Bronnen: Wikipedia en Vincent van Kerkhoven).